Není Feng-Shui jako Feng-Shui

Reference

Dostala jsem zakázku navrhnout zahradu k domu, který byl postavený podle principů Feng-Shui. Vyžádala jsem si tedy výpočty a rozkres vlivů, abych mohla na práci jiného konzultanta navázat.


Zahrada totiž vždy na dům navazuje – měly by být oba ve vzájemném souladu. Jak jsem však ze zaslaných podkladů zjistila, do návrhu tohoto domu byly zahrnuty pouze vlivy světových stran – tzv. Ba Gua. Vypadalo to celkem idylicky – jídelna ve vztazích, vstup v budoucnosti – plodech, dětský pokoj na východě v sektoru předků – zdraví. Když jsem si však dopočítala vše potřebné – vlivy Ba Zhai a Letící Hvězdu, zjistila jsem spíš hodně nepříznivou situaci, kterou jsem se snažila dodatečně zachránit.

Klára : Když jsme zvažovali projekt rodinného domu, chtěli jsme v něm s manželem uplatnit i zásady Feng-shui. Náš projektant nám zhotovil projekt domu, který obsahoval prvky Feng-shui. Při dokončování stavby jsme provedli pár změn, prohodili jsme dětský pokoj za ložnici a změnili jsme způsob topení, kdy jsme místo plánované rekuperační jednotky zvolili kachlová kamna, pro jejichž zhotovení byla vhodná plocha ve středu domu.

Když jsme se do domu nastěhovali, zjistili jsme, že nefunguje harmonické rodinné soužití, které jsme očekávali. Také relaxace v domě byla pro nás těžká a stresující. Když jsme byli doma, neustále jsme byli vnitřně nuceni něco dělat, pracovat či být jinak činí.

Když jsme přemýšleli o realizaci zahrady, rozhodli jsme se oslovit Danu Škvorovou, aby nám zhotovila rozbor Feng-shui i pro návrh zahrady. Mysleli jsme si, že by mohla stavět na již zhotoveném Feng-shui rozboru domu. K zhotovení Feng-shui rozboru zahrady provedla Dana Feng-shui rozbor domu znovu a zjistila nepříznivé skutečnosti ovlivňující život naší rodiny v domě.

Bylo pro nás neuvěřitelné zjištění, když jsme naše problémy a potíže v rodinném soužití, viděli napsané černé na bílém.

Rozhodli jsme se tyto vlivy odstranit přes dobré navržení zahrady a věříme, že to zvládneme. Tímto bychom chtěli Daně Škovorové poděkovat za ozdravení našeho domu a zahrady a je jen škoda, že jsme ji neoslovili dříve.