Analýza prostoru podle Feng-Shui

V rámci analýzy stávajícího bydlení podle Feng-Shui podrobíme pečlivému zkoumání všechny vlivy, které na náš domov působí.

Díky tomu se podíváme na všechny životní aspekty, které se k těmto vlivům váží – nakolik se nám v nich daří či nedaří, kde si stavíme překážky a jak realizujeme vytoužené cíle.

Nahlédneme do hloubky mechanismu fungování rodiny. Povíme si, jak zlepšit vzájemné vztahy a doplnit energii tam, kde už člověk nemá z čeho dávat. A naopak – jak posílit realizaci v případě, kdy sil je dost, ale způsobují spíše přetlak. Podvědomé vazby, myšlenkové mechanismy, které se mohou dědit po generace, se dostanou na povrch a díky změnám v bytě, mohou být postupně rozpuštěny a změněny.

Každý prostor je unikátní, stejně tak jako je unikátní každý člověk. Tím pádem každá konzultace Feng-Shui je jedinečná a otevírá člověku nové dveře do života.

Součástí této konzultace je rozkres výsečí na A3 s popisem a definicemi všech vlivů, která se k danému místu váží a s výčtem všech prvků, které prostor harmonizují. Mým cílem je, abyste se s vlivy bytu propojili, uvědomili si jejich návaznost na svůj život a dokázali si v budoucnu poradit sami.

Analýza zahrnuje:

 • zjištění prvků zrození obyvatel (MingKwa) a Kwa domu – vztahů mezi nimi,
 • sestavení vztahových hexagramů,
 • vymezení sektorů podle světových stran (BaGua),
 • definování příznivých a nepříznivých směrů domu/bytu i obyvatel (BaZhai),
 • výpočet konkrétní energie místa (Letící Hvězda),
 • následná harmonizace všech vlivů v jednotlivých sektorech a místnostech s důrazem na školu Formy,
 • definování vhodných barev, doplňků a symbolických předmětů,
 • správné umístění postelí,
 • pracovních stolů,
 • případně kuchyňské linky,...

Cena s konzultací na místě:

 • byt/ bungalov do 100m2 5.000,- Kč + 10,- Kč za km,
 • bungalov/ patrový dům do 150m2 7.000,- Kč + 10,- Kč za km,
 • dům nad 150m2 od 8.500,- Kč + 10,- Kč za km

(Cena předpokládá dodání všech podkladů předem – data narození, půdorys s orientací na světové strany, adresa místa, přibližně rok zastřešení objektu, telefon pro případné dotazy k podkladům.)

Analýzu je možné případně dodat i písemně na dobírku nebo ústně přes Skype při platbě předem.

Návrh domu podle Feng-Shui

Tuto analýzu je možné připravit i v okamžiku, kdy dům ještě nestojí, ale už víme, kde budeme stavět. Díky němu můžeme principielně navrhnout interiér, tak aby ladil s vlivy a potřebami místa i člověka na míru. Každá parcela disponuje nějakými možnostmi, jak dům umístit, a která místa zahrady dominantě využívat.

Vezmeme-li si jako průvodce při vymýšlení domu moudrost Feng-Shui, už dopředu dokážeme definovat, kam nás to v domě bude táhnout, jaké možnosti se v životě otevřou a kde stojí naše budoucí výzvy. A víme-li to předem, pak můžeme stagnace nechat rozproudit chodbou či schodištěm, talent rozvinout tím, že jej budeme žít – do příznivých vlivů umístíme obývací pokoj a ložnice. Důležitý je samozřejmě vstup – ukazuje, čemu v životě otevíráme dveře.

Dům podle Feng-Shui je o pokoře k Zemi a jejím vlivům, jakobyste se s důvěrou ponořili do proudu a nechali se nést. Život v takto vymyšleném domě je o větší lehkosti, radosti a pocitu naplnění.

Zahrada podle Feng-Shui

Zahrada je pokračováním domu, je součástí našeho prostoru. Můžeme v něm dotvořit, co se do domu nevešlo, podpořit ty vlivy, které chceme rozvíjet, odplavit vodou či upozadit to, co už v životě nepotřebujeme zažívat. Jde o principielní návrh, kdy skrze symboliku tvarů a barev rozmístíme výsadbu. Nejde o zahradní sadbový plán. Tento návrh vždy navazuje na rozbor domu podle Feng-Shui. Cena 3000,- Kč.

Hledám pozemek podle Feng-Shui

Základem pro dobré Feng-Shui domu či bytu je jeho nasměrování vůči světovým stranám a terénu, tak aby ladil s prvky zrození jeho obyvatel. Hledáte-li nové bydlení a rádi byste bydleli v harmonii s prostorem a se sebou samými, připravím rozbor nasměrování, který vám přinese určité vodítko, co hledat... Cena 700,- Kč.

Kupuji dům podle Feng-Shui

Rozbor rozhodnutí je pro ty, kteří váhají s koupí určitého domu. Tento Rozbor Vám v základu nastíní, jakým způsobem by Vám uvažovaný dům vstoupil do života... Cena 1500,- Kč.

Konzultace po roce

Máte-li potřebu po nějakém čase znovu projít byt či nově postavený dům, můžeme tak učinit společně. Feng-Shui proměňuje jak prostor, tak život. Po čase je vhodné projít byt s Rozkresem výsečí podle Feng-Shui znovu, uvědomit si, co se v daném životním aspektu dělo a jak jej chceme prožívat dál – možná nově a jinak. Cena 1500,- Kč.

Přečtěte si reference od mých klientů a inspirativní články, tipy na harmonizaci bytu skrze Feng-Shui dávám i na facebook.